Giới thiệu khóa học

Khóa học giúp bạn có các kiến thức cần thiết về ki thi IELTS General (4 kĩ năng) cùng với các chiến thuật thi IELTS phù hợp cho từng kĩ năng.

Tác giả

IELTS Duc Thang Bui

Đăng ký khóa học

IELTS General Completion

IELTS General Completion

5,000,000 đ Đăng ký